Aktualności

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – JEDNO OSTATNIE WOLNE MIEJSCE!

18-06-2019

Jeszcze tylko 1 wolne miejsce czeka na osobę, która weźmie udział  w kursie języka angielskiego!

Nie zwlekaj!

Zgłoś się do naszego projektu ,,Praca z EURESem – Twoim sukcesem!”

Wsparcie dotyczy osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) pozostającej bez zatrudnienia, należącej co najmniej do jednej z grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Chętnych zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 32 757 33 54