Aktualności

Warunki życia i pracy w Polsce w 10 wersach językowych.

17-12-2018

 Swobodny przepływ pracowników jest podstawowym prawem obywateli UE i EOG. Sieć EURES stwarza warunki do poszukiwania pracy zarówno Polakom, chcącym podjąć pracę w UE lub EOG, a także cudzoziemcom z UE lub EOG pragnącym podjąć pracę w Polsce. Decyzja o zatrudnieniu poza krajem ojczystym powinna być poprzedzona zebraniem informacji, aby ewentualny wyjazd był bezpieczny i nie naraził na nieprzewidziane kłopoty. W celu podjęcia właściwych decyzji w sprawie mobilności, osoby szukające pracy i pracodawcy potrzebują informacji w zakresie różnych praktycznych, prawnych i administracyjnych kwestii.

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach udostępnia broszurę Życie i Praca w Polsce w 10 wersjach językowych: bułgarskim, chorwackim, czeskim, greckim, hiszpańskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, węgierskim – stan na rok 2017 przygotowaną przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

WAŻNE – aktualna broszura Życie i Praca w Polsce stan na 2018 r. znajduje się – > Życie i Praca w Polsce 2018 PL, ENG, DE

Tłumaczenie broszury zostało wykonane  w ramach projektu pozakonkursowego pn.: Praca z EURESem – Twoim sukcesem!

W poniższej broszurze można znaleźć informacje, służące pomocy i wsparciu osób planujących przeprowadzkę do Polski.

Życie i Praca w Polsce_Living and Working in Poland_Greek version_GR

Życie i Praca w Polsce_Living and Working in Poland_Romanian version_RO

Życie i Praca w Polsce_Living and Working in Poland_Bulgarian version_BG

Życie i Praca w Polsce_Living and Working in Poland_Život i rad u Poljskoj_HR

Życie i Praca w Polsce_Living and Working in Poland_Život a práce v Polsku_CS

Życie i Praca w Polsce_Living and Working in Poland_Život a práca v Poľsku_SK

Życie i Praca w Polsce_Living and Working in Poland_Življenje in delo v Poljski_SL

Życie i Praca w Polsce_Living and Working in Poland_Vida y trabajo en Polonia_ES

Życie i Praca w Polsce_Living and Working in Poland_Vida e trabalho na Polónia_PT

Życie i Praca w Polsce_Living and Working in Poland_Élet és munka Lengyelországban_HU